FLEXUS

   COACHING

   LOOPBAANHERORŌENTATIE

   RE-INTEGRATIE

   OUTPLACEMENT

   CONTACT

   ALGEMENE VOORWAARDEN

   HOME

LoopbaanherorÔentatie
 

Ieder mens blijft steeds dezelfde, maar niet hetzelfde.

Voor wie?

Het traject is speciaal bedoeld voor medewerkers die toe zijn aan een nieuwe stap in hun loopbaan. Dat kan zijn omdat ze

 • het gevoel hebben hun capaciteiten onvoldoende kwijt te kunnen
 • van functie of werkomgeving moeten of willen veranderen
 • vast dreigen te lopen in de huidige functie of dreigen ziek te worden, doordat ze niet op de juiste plek zitten
 • een veranderende privť-situatie invloed heeft op de oorspronkelijke eisen die men aan het werk stelde.

LoopbaanheroriŽntatie geeft inzicht in persoonlijke kernkwaliteiten, drijfveren en ambities, en de omgeving waarin deze het meest tot hun recht kunnen komen. Bij loopbaanheroriŽntatie staan de thema’s ‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt?’ centraal. LoopbaanheroriŽntatie vraagt om een actieve inzet. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de loopbaanvraag.

Werkwijze

LoopbaanheroriŽntatie  bestaat uit een programma van gemiddeld zes gesprekken.

 • Intake waarin loopbaanvraag verhelderd wordt en persoonlijke doelen vastgesteld.

 • Het schrijven van de biografie kan gebruikt worden als methode voor het verhelderen van patronen en rode draad in leven en werk.

 • Zicht op kwaliteiten

 • Verheldering van drijfveren, motivatie

 • Maken van een persoonlijk profiel

 • OriŽntatie op mogelijke nieuwe beroepsrichtingen

 • Opstellen van een loopbaanplan

Persoonlijke zingeving en vitaliteit vormen een rode draad in de gesprekken.

Het resulteert in het vaststellen van een nieuw haalbaar loopbaanperspectief en een persoonlijk plan om dit te gaan realiseren.

Wat is het resultaat?

Aan het eind van het traject heeft de cliŽnt een loopbaanplan. Hiermee heeft hij voldoende handvatten om zijn eigen loopbaan steeds bij te kunnen sturen.


  copyright © 2012 Flexus voor mens en werk.
 alle rechten voorbehouden.
versie 1.0