FLEXUS

   COACHING

   LOOPBAANHERORŌENTATIE

   RE-INTEGRATIE

   OUTPLACEMENT

   CONTACT

   ALGEMENE VOORWAARDEN

   HOME

  

Re-integratie
 

Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

 

Voor wie?

Bij werkloosheid of door ziekte kan de afstand tot het arbeidsproces groot worden. Het is dan lastig om de eigen kansen en mogelijkheden nog te zien en het zelfvertrouwen te behouden. De kansen op nieuw werk lijken klein. Diverse oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen zoals fysieke beperkingen, psychische belastbaarheid, werkrelatie met de (oorspronkelijke werkgever), reorganisatie of ontwikkelingen op het vakgebied. Het kan dan lastig zijn om de juiste stap richting werk te zetten.

Flexus helpt om opnieuw de balans op te maken en vanuit de nieuwe situatie een goede richting te gaan bepalen. Daardoor ontstaat er een duidelijk beeld over een haalbaar perspectief op de arbeidsmarkt.

Werkwijze

Begeleiding in vier fasen:

Het re-integratietraject bestaat uit fasen. De intensiteit en de noodzaak van elke fase wordt bepaald door de persoonlijke situatie van de cliŽnt. Afhankelijk van deze situatie kunnen bepaalde fasen sneller doorlopen worden.

Fase 1 Terugblik

In deze fase wordt de balans opgemaakt van de persoonlijke situatie. Er wordt aandacht besteed aan het verwerken van emoties en teleurstellingen en het vergroten van de weerbaarheid. Dit is de voorbereidende fase die nodig is om succesvol te kunnen re-integreren. Per persoon kunnen de accenten in deze fase anders komen te liggen. Themaīs die in deze fase aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • arbeidsverleden 
 • fysieke en psychosociale beperkingen en eventuele behandelingsmogelijkheden
 • dilemma's, zelfbeeld, motivatie en verdere ontwikkeling
 • leren omgaan met veranderingen
 • bewust worden van mogelijkheden.

Bij mensen waar de gezondheidsklachten nog een grote rol blijken te spelen kan parallel een behandeling worden gestart. Flexus werkt samen met therapeuten die ondersteunend kunnen zijn in gezondheidsherstel.  

Fase 2 Zelfanalyse en arbeidsmogelijkheden

In deze fase wordt vooral aandacht besteed aan de persoonlijke kwaliteiten, kennisgebieden en vaardigheden. Het accent ligt op het zoeken naar de kansen en mogelijkheden, waardoor het zelfvertrouwen ook wordt vergroot. Daarnaast wordt er inzicht verkregen over persoonlijke ontwikkelpunten die het perspectief op werk kunnen vergroten. In deze fase wordt een helder beeld over de persoonlijke mogelijkheden en inzetbaarheid gevormd.

In deze fase komen aan de orde:

 • analyse van de persoonlijke successen en vaardigheden
 • herwaardering van persoonlijke eigenschappen
 • vaststellen van persoonlijke kwaliteiten
 • inventarisatie van wensen en mogelijkheden

Fase 3 Realisatie van arbeidsperspectief

In deze fase wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de gewenste werkomgeving en werkzaamheden. Het concretiseren van het nieuwe arbeidsperspectief is nu aan de orde. Er wordt intensief begeleid om het gewenste perspectief te realiseren. De cliŽnt wordt aangemoedigd om zichzelf te kunnen presenteren op de arbeidsmarkt. Het resultaat is dat de cliŽnt zelf voldoende in staat is om de arbeidsmarkt te kunnen benaderen.

Onderwerpen in deze fase kunnen zijn:

 • begeleiding in mondelinge en schriftelijke presentatie
 • het opstellen en schrijven van een CV
 • het opstellen en schrijven van sollicitatiebrieven

Fase 4 Werk vinden en behouden

Wanneer de cliŽnt werk heeft gevonden zullen er tijdens deze (proef)periode ook evaluatiegesprekken plaatsvinden. Deze zijn gericht op een zorgvuldige inbedding in de nieuwe situatie.

Wat is het resultaat?

Na afloop van het re-integratietraject heeft de cliŽnt een passende functie verworven.


  copyright © 2012 Flexus voor mens en werk.
 alle rechten voorbehouden.
versie 1.0