Flexus voor mens en werk

Flexus voor mens en werk

"Een doel is een droom met een deadline"

 

Flexus coacht mensen die zich op een kruispunt van hun loopbaan bevinden, zodat ze in staat zijn bevredigende keuzes te maken in leven en werk. Het uiteindelijke effect is dat men zelf weer richting kan geven aan de loopbaan, hoe moeilijk de omstandigheden ook kunnen zijn.

 

De vraag is steeds de vitaliteit te hervinden, de zin van het werk te ontdekken en de grip op de loopbaan terug te krijgen. Daarbij is zelfwerkzaamheid en de bereidheid om te willen veranderen een voorwaarde om het stuur weer in handen te krijgen. Flexus begeleidt de gewenste verandering naar een nieuw perspectief.