Flexus voor mens en werk

Flexus voor mens en werk

Flexus coacht mensen die zich op een kruispunt van hun loopbaan bevinden, zodat ze in staat zijn bevredigende keuzes te maken in leven en werk. Het uiteindelijke effect is dat men zelf weer richting kan geven aan de loopbaan, hoe moeilijk de omstandigheden ook kunnen zijn.
De vraag is steeds de vitaliteit te hervinden, de zin van het werk te ontdekken en de grip op de loopbaan terug te krijgen. Daarbij is zelfwerkzaamheid en de bereidheid om te willen veranderen een voorwaarde om het stuur weer in handen te krijgen. Flexus begeleidt de gewenste verandering naar een nieuw perspectief.

Chantal Paulussen (1957)

In mijn leven heb ik mensen al op verschillende manieren begeleid en gecoacht. Als verpleegkundige begeleidde ik mensen naar herstel of acceptatie van hun beperkingen of ziekte. Zingeving in het leven en het opnieuw vinden van een haalbaar doel is altijd mijn grote drijfveer geweest.
Uiteindelijk ben ik de weg ingeslagen naar de verzuimbegeleiding en re-integratie. Ik heb in het bijzonder veel ervaring opgedaan op het gebied van problematiek bij lichamelijke klachten, psychische klachten, zoals burnout en zingevinsgvraagstukken.
Mijn interesse gaat uit naar wat mensen werkelijk beweegt om bepaalde keuzes te maken in leven en werk. Dat motiveerde me om me volledig toe te gaan leggen op het vak van loopbaanadviseur.
Naast mijn studie Omgangskunde heb ik onder andere een opleiding gevolgd aan het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie, de post HBO-opleiding adviseur voor arbeid en gezondheid en de post HBO-opleiding tot loopbaanadviseur bij adviesbureau Hoogendijk.
Mijn werkstijl kenmerkt zich door betrokkenheid, respect, zorgvuldigheid en resultaatgerichtheid.

Gedragscode en klachtenreglement

NOLOC ERKENDFlexus is lid van en conformeert zich aan de gedragscodes van:

NOLOC (vereniging van loopbaanprofessionals) www.noloc.nl

Samenwerking

LANNFlexus werkt samen met andere loopbaanprofessionals, die allemaal op dezelfde wijze werken en denken. Samen met andere loopbaanadviseurs, vormen we een stevig netwerk: LANN (Loopbaan Advies Netwerk Nederland). We delen dezelfde uitgangspunten, werken allen met bevlogenheid, enthousiasme en resultaatgerichtheid. Wij maken gebruik van elkaars vakkennis zodat wij elkaar kunnen versterken. Zie www.loopbaanadviesnetwerk.nl.

 

 

Chantal Paulussen