Flexus voor mens en werk

Outplacement

Wanneer niets zeker is, is alles mogelijk

 

Voor wie?

Organisaties veranderen. Ze groeien en ze krimpen. Er kan een moment zijn dat iemand niet meer mee kan of wil ontwikkelen met de organisatie of dat er sprake is van een onvrijwillige verandering. Een aangrijpende situatie waarin emoties eerst hun plaats moeten vinden. Outplacement helpt bij het vinden van een passende werkkring die aansluit bij de kwaliteiten en wensen op dat moment. De duur van de begeleiding wordt, na overleg met de opdrachtgever, de cliënt en Flexus vooraf bepaald.

 

Werkwijze

Begeleiding in vier fasen:
Het outplacementtraject bestaat uit fasen. De intensiteit en de noodzaak van elke fase wordt bepaald door de persoonlijke situatie van de cliënt. Afhankelijk van deze situatie kunnen bepaalde fasen sneller doorlopen worden.

 

Fase 1 Terugblik

Om vooruit te kunnen kijken zal eerst stil gestaan worden bij het verleden. Hierbij gaat het om het verwerken van de emoties en teleurstellingen. Belangrijk is dat het zicht geeft op wat kan worden meegenomen en wat nog als ballast wordt ervaren.
Onderwerpen die in deze fase aan de orde kunnen komen zijn onder andere:

 

 • bewust stilstaan bij huidige situatie en de gevoelens rondom huidige situatie
 • de levensloopbaan tot nu toe
 • welke keuzes zijn gemaakt en waarom
 • arbeidsverleden

 

Outplacement Amersfoort

Fase 2 Zelfanalyse en marktanalyse

Vervolgens zal een inventarisatie gemaakt worden van persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en kennis. Door deze te benoemen wordt het zelfvertrouwen al versterkt en kan een begin gemaakt worden met een mogelijke zoekrichting.
In deze fase worden ook werkomstandigheden geformuleerd waarin men goed kan werken. Onderwerpen die in deze fase aan de orde komen:

 

 • zelfbeeldanalyse
 • wensen en ambities
 • in kaart brengen van sterke en zwakke kanten in relatie tot de arbeidsmarkt
 • zicht op ambities en werkomstandigheden

 

Resultaat van deze fase is een persoonsprofiel, een competentieprofiel en een professioneel profiel.

 

Fase 3 Arbeidsmarktoriëntatie

Dit deel is gericht op het concreet vinden van een nieuwe baan. Onderdelen in deze fase kunnen zijn:

 

 • oriëntatie op nieuwe banen door bedrijfsbezoeken en/of gesprekken met beroepsbeoefenaren en indien nodig stages
 • opsporen van vacatures via diverse zoekkanalen
 • helder en krachtig leren formuleren, zowel schriftelijk als mondeling
 • sollicitatiebrieven en CV worden zo effectief mogelijk gemaakt
 • analyseren van advertenties, toetsing van gevonden vacatures op geschiktheid
 • sociale media, zoals LinkedIn

 

Fase 4 Baanverwerving

Dit onderdeel bevat ondersteuning in het gehele sollicitatieproces tot en met het vinden van nieuw werk. Onderwerpen die in deze fase naar voren komen:

 

 • oefenen, voorbereiden en evalueren sollicitaties
 • sollicitatiegesprekken worden voorbereid en geëvalueerd
 • coaching in de nieuwe functie

 

Wat is het resultaat?

In staat om met vertrouwen actief de arbeidsmarkt te benaderen en succesvol te solliciteren.