Flexus voor mens en werk

Loopbaanheroriëntatie

Ieder mens blijft steeds dezelfde, maar niet hetzelfde

 

Voor wie?

Loopbaanheroriëntatie is speciaal bedoeld voor medewerkers die toe zijn aan een nieuwe stap in hun loopbaan. Dat kan zijn omdat ze

 

  • het gevoel hebben hun capaciteiten onvoldoende kwijt te kunnen
  • van functie of werkomgeving moeten of willen veranderen
  • vast dreigen te lopen in de huidige functie of dreigen ziek te worden, doordat ze niet op de juiste plek zitten
  • een veranderende privé-situatie invloed heeft op de oorspronkelijke eisen die men aan het werk stelde.

 

Loopbaanheroriëntatie geeft inzicht in persoonlijke kernkwaliteiten, drijfveren en ambities, en de omgeving waarin deze het meest tot hun recht kunnen komen. Bij loopbaanheroriëntatie staan de thema’s ‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt?’ centraal. Loopbaanheroriëntatie vraagt om een actieve inzet. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de loopbaanvraag.


Loopbaanheroriëntatie Amersfoort

Werkwijze

Loopbaanheroriëntatie bestaat uit een programma van gemiddeld zes gesprekken.

 

  • Intake waarin loopbaanvraag verhelderd wordt en persoonlijke doelen vastgesteld.
  • Zicht op kwaliteiten
  • Verheldering van drijfveren, motivatie
  • Maken van een persoonlijk profiel
  • Oriëntatie op mogelijke nieuwe beroepsrichtingen
  • Opstellen van een loopbaanplan

 

Persoonlijke zingeving en vitaliteit vormen een rode draad in de gesprekken.


Wat is het resultaat?

Het resulteert in het vaststellen van een nieuw haalbaar loopbaanperspectief en een persoonlijk plan om dit te gaan realiseren.